Technikeur Inspectie

NEN3140, SCIOS Scope 8 en Scope 10: Inspectie bestaande installaties

Iedere werkgever draagt de verantwoordelijkheid voor de veiligheid en de gezondheid van zijn personeel. Vanuit de Arbo wet wordt gewezen op risico’s die het werken aan of nabij elektrotechnische installaties en arbeidsmiddelen met zich mee brengt. De implementatie van de norm NEN 3140 heeft als doel een elektrotechnisch veiligheidsbeleid binnen de organisatie op te stellen. Een inspectie volgens SCIOS Scope 8 geeft invulling aan de periodieke inspectie van de elektrische installatie en is een uitstekende aanvulling op een preventief onderhoudsprogramma, aangezien mankementen en fouten in de installatie vroegtijdig gesignaleerd worden. Hierdoor wordt de kans op het optreden van storingen in de elektrische installatie tot een minimum beperkt. Tevens eisen verzekeringsmaatschappijen steeds vaker een “SCIOS Scope 10” of inspectie elektrisch materieel op brandrisico conform NTA8220 om schade veroorzaakt door brand te beperken. Een prettige bijkomstigheid is dat verzekeringsmaatschappijen soms een forse verlaging van de premie geven wanneer men kan aantonen dat men deze inspectie heeft laten uitvoeren. Verder is bedrijfszekerheid een steeds belangrijker aspect. Met de juiste inspectie wordt de kans op uitval van bedrijfsprocessen verkleind. Deze inspectie bestaat uit onderstaande werkzaamheden:
  • Controleren van de veiligheidsaarding
  • Inspectie van verdeelinrichtingen en groepenkasten
  • Inspectie van bekabeling en bedrading
  • Inspectie van aansluitpunten t.b.v. verlichting en overige apparatuur
  • Kijken naar het gebruik en de omgeving van de elektrische apparatuur
  • Uitvoeren van een risicoanalyse met betrekking tot het vaststellen van de inspectiefrequentie
  • Opstellen van rapportage
 

Koetserstraat 4B
1531 NX WORMER

Schieweg 93
kantoor 1.10b
2627 AT Delft

(088) 6361010

info@technikeur.nl
KvK 34113435