Technikeur Inspectie

Thermografisch Onderzoek

Het belangrijkste doel van thermografisch onderzoek is om mogelijke fouten en risico’s vast te stellen voordat ze werkelijk problemen gaan veroorzaken. U kunt op deze wijze gericht maatregelen nemen om schade, brand en uitval te voorkomen of energie te besparen. Met een thermografisch onderzoek controleert Technikeur of er afwijkingen, welke buiten de specificaties vallen, aanwezig zijn. Oorzaken van een afwijking in temperatuur kan bijvoorbeeld door overbelasting en/of loszittende verbindingen komen. Tijdens het onderzoek kan de spanning op de installatie blijven staan, zodat u geen onderbreking van werkzaamheden heeft. Na uitvoering van dit onderzoek ontvangt u van ons het onderzoeksrapport met onze bevindingen. Een thermografisch plaatje maken kan vrijwel iedereen. De juiste foto met de goede interpretatie hiervan is een vak apart en dit vak beheersen onze technici. Het thermografisch onderzoek wordt door ons zoveel als mogelijk gecombineerd met de op de NEN3140 gebaseerde inspectie. Hierdoor wordt de ‘overlast’ voor de gebruiker beperkt. Verzekeraars zijn een groot voorstander van een thermografisch onderzoek. Thermografie kan productie-uitval en brand voorkomen, in diverse gevallen levert dit zelfs premieverlaging op.

Koetserstraat 4B
1531 NX WORMER

Schieweg 93
kantoor 1.10b
2627 AT Delft

(088) 6361010

info@technikeur.nl
KvK 34113435